VERSALER er vanskelige å lese – men hvorfor er en myte

I en hel del fagbøker om grafisk design og typografi kan du lese at TEKST, SOM KUN ER SKREVET I VERSALER reduserer lesbarheten og lesehastigheten med 14-20 prosent.


Forklaringen skulle angivelig være at vi leser ved å kjenne igjen formen på ordene og grupper av ord. Ord med både små og store bokstaver (minuskler og versaler) har unike former, der ord som kun er skrevet med versaler har den samme, rektangulære formen. Dermed skulle ord i versaler være vanskeligere å skjelne for øyet og hjernen.

I en hel del fagbøker om grafisk design og typografi kan du lese at TEKST, SOM KUN ER SKREVET VERSALER reduserer lesbarheten og lesehastigheten med 14-20 prosent. Forklaringen skulle angivelig være at vi leser ved å kjenne igjen formen på ordene og grupper av ord. Ord med både små og store bokstaver (minuskler og versaler) har unike former, der ord som kun er skrevet med versaler har den samme, rektangulære formen. Dermed skulle ord i versaler være vanskeligere å skjelne for øyet og hjernen.

Forklaringen er virkelig plausibel. Så plausibel at jeg selv (jeg innrømmer!) og mange andre har argumentert imot å skrive tekster utelukkende i versaler med denne teorien i bakhånd. Men så leste jeg boken 100 Things Every Designer Needs to Know About People, og ble straks klokere. Det viser seg nemlig at teorien om at formen på ordene hjelper oss med å lese mer nøyaktig eller raskt, faktisk aldri har blitt bevist.

En psyko-lingvist med navnet James Catell fikk visstnok ideen om ord-fasong-gjenkjennelse i allerede i 1886, men på 1980- og -90-tallet avslørte arbeidene til psykologene Kenneth Paap og Keith Rayner, hva som faktisk skjer når vi gjenkjenner bokstaver, og deretter basert på bokstavene, gjenkjenner ordet. Kevin Larson fra Microsoft har skrevet en ikke så lite dybdegående artikkel, som oppsummerer hvordan mennesker faktisk leser bokstaver og ord.

Teorien er feil, men du bør allikevel unngå versaler

At teorien er feil betyr ikke at du skal begynne å skrive alt på din nettside i versaler, bare fordi du måtte synes at det er fint, for eksempel. Vi leser faktisk langsommere når ordene er skrevet i versaler, men forklaringen er at vi ikke så ofte ser ordene skrevet på denne måten. Vi leser som regel tekster skrevet med både store og små bokstaver, og det har vi vennet oss til. Det vil også si at du faktisk kan trene deg opp til å lese tekst i versaler like hurtig som tekst med små og store bokstaver. Det er er rett og slett en treningssak.

Det betyr ikke at du dermed kan argumentere for at tekstene på din nettside skal stå med versaler («fordi brukerne vil venne seg til det»). Her skal du nemlig huske Jakob Nielsens gamle «Law of the Internet User Experience»: Brukerne tilbringer det meste av sin tid på andre websider – ikke din. Så du kan ikke regne med at brukerne venner seg til versaler bare fordi du bruker dem på din nettside.

I tillegg oppfatter de fleste brukere at tekst skrevet i versaler er som å ROPE! 

På Power.no er alle produkt-tekster skrevet med versaler, selv om det beviselig reduserer lesbarheten.

Jernia følger også denne praksisen, med store bokstaver i produktnavnene.

Hifi-klubben har også utpreget bruk av versaler.

Finnes det ingen unntak?

Hvis du av designmessige årsaker allikevel velger å benytte versaler i ditt design, vil min anbefaling være at du begrenser deg til meget korte tekster som f.eks. menypunkter – her vil det ha mindre betydning, av den enkle grunn at leseoppgaven typisk er mindre. Det er dog alltid smart å vurdere om versaler virkelig er nødvendig. Se eksempelvis på Nilles nettside hvordan menypunktene (ut over at det er veldig mange av dem) i versaler kan opppleves som ganske voldsomt:

Les mer om hvordan mennesker faktisk ser, leser, husker, tenker, motiveres, føler, tar beslutninger og gjør feil, i boken 100 Things Every Designer Needs to Know About People – det er god lesning.

Del innlegget

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, må du gjerne sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har over 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.