Fremtidsrettet oppgradering med nye funksjoner   

← Tilbake til cases

Banedanmark

Vertica har rådgitt Banedanmark om forretning og arkitektur, og er også ansvarlig for den løpende implementeringen og driften av Banedanmarks BizTalk-løsning.


Banedanmark håndterer daglig millioner av data om togdriften i Danmark. Etter en grundig gjennomgang og strategisk omlegging av Banedanmarks forretningskritiske integrasjonsoppsett opplever selskapet nå en meget høy stabilitet i datahåndteringen.

Oppdatert status er alfa og omega

For Banedanmark er det viktig at man hele tiden har oppdatert kunnskap om gjeldende status for togdriften i Danmark, slik at både DSBs personale og landets togpassasjerer kan få oppdatert informasjon om eventuelle endringer eller forsinkelser. 

Derfor rapporterer alle tog i Danmark automatisk sin posisjon, slik at Banedanmark kontinuerlig kan sammenligne togenes aktuelle posisjon med gjeldende ruteplan og dermed oppdage eventuelle avvik fra planen.

Disse dataene om togets posisjon og gjeldende status for togdriften i Danmark brukes av Banedanmarks egne ansatte og sendes også til blant annet rejseplanen.dk. Det er også disse dataene som danner grunnlaget for en rekke informasjonsskilt på togstasjoner rundt om i landet.

En ny integrasjonsløsning var nødvendig

Banedanmark valgte å samarbeide med Vertica om å utvikle en ny BizTalk-integrasjonsløsning, da man hadde behov for maksimal stabilitet og en flerdobling av kapasiteten, slik at man også i fremtiden sikrer at medarbeidere og samarbeidspartnere mottar pålitelige data. 

Ved å oppgradere til nyere programvare og samtidig utvikle en ny integrasjonsløsning har Banedanmark nå fått et effektivt og stabilt oppsett. I den nye løsningen håndterer integrasjonsplattformen BizTalk en rekke ulike funksjoner i ett felles oppsett som sikrer god kommunikasjon mellom både interne og eksterne systemer. 

Hos Banedanmark kaller man omleggingen for en suksesshistorie og tilskriver suksessen det grundige omstillingsarbeidet som har funnet sted:

"Vi har en svært høy stabilitet i vår datahåndtering. Jeg mener at 30 prosent av æren for den positive situasjonen skyldes bruk av nyere maskinvare og programvare. De resterende 70 prosentene tilskriver jeg Verticas konsulenter. De har rettet problemer og optimalisert BizTalk-løsningen vår, slik at vi har den nødvendige kapasitet og pålitelighet som er så forretningskritisk for oss", sier André Peter Bach, BizTalk-ansvarlig i Banedanmark.

Vi har en svært høy stabilitet i vår datahåndtering. Jeg mener at 30 prosent av æren for den positive situasjonen skyldes bruk av nyere maskinvare og programvare. De resterende 70 prosentene tilskriver jeg Verticas konsulenter. De har rettet problemer og optimalisert BizTalk-løsningen vår, slik at vi har den nødvendige kapasitet og pålitelighet som er så forretningskritisk for oss.

André Peter Bach,

BizTalk-ansvarlig hos Banedanmark

Utvikling fremfor feilhåndtering

Med det nye BizTalk-oppsettet har Banedanmark fått en stabil løsning som frigjør arbeidstid til å fokusere på optimalisering, utvikling og utbygging av Banedanmarks integrasjoner. Det nye oppsettet kan håndtere flere funksjoner, og takket være daglig overvåking av systemet hos Verticas serviceteam kan eventuelle utfordringer løses på forhånd.

Fremtidsrettet oppgradering med nye funksjoner

Banedanmark har på anbefaling fra Vertica valgt å oppgradere fra BizTalk Server 2009 til BizTalk Server 2013 R2. Dette har blitt gjort i form av en myk overgang som har vært basert på en grundig analyse av det tidligere oppsettet. Resultatet er blant annet en mangedobling av datahåndteringskapasiteten. 

Med den nye fremtidsrettede løsningen er det god plass til løpende tilknytning av nye integrasjoner. For eksempel bruker Banedanmarks ansatte ved togsporene nå iPad, som ved hjelp av BizTalk gir dem en alltid oppdatert oversikt over deres aktuelle arbeidsoppgaver til enhver tid.

Overgangen til den mobile plattformen har eliminert risikoen for å få utdatert informasjon, og på samme tid kan de ansatte løpende rapportere via BizTalk hvor langt de har kommet med bestemte oppgaver. Muligheten til å håndtere oppgavestyringen i sanntid er avgjørende for Banedanmarks komplekse vedlikeholdsarbeider.

Vertica har gitt Banedanmark råd om hvordan selskapet kan skape mest mulig verdi ut av bruken av BizTalk, og hvordan den nødvendige oppgraderingen kunne utføres best mulig. Vertica har også stått for implementeringen av oppgraderingen.

ERP & Systemer


SAP
Oracle
CPR Register


Teknologier


WCF
Queues
SQL


Prosesser


GPS-oppdateringer
Ruteplaner og togstatus
Materialhåndtering
HR og personalstyring

Volumen


Løsningen behandler
over 10 millioner
oppdateringer per dag


Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, kan du bare sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.