Daka får mer ut av råvarene og gir bedre kundeservice 

Mobilapp udviklet i tæt samarbejde med kunderne

← Tilbake til cases

Daka

"PigUp & Ko" er navnet på Dakas nye app som skal forbedre kundeservicen for Dakas kunder – bøndene. Tanken er dessuten å få hentet råvarene mens de fortsatt er ferske, slik at Daka kan omsette dem til biodiesel og andre raffinerte produkter. 


Daka omdanner dyrene til organisk gjødsel, biodiesel og drivstoff til sementverk.

Utfordringen 

Når en bonde kontakter Daka, er det i virkeligheten snakk om en uønsket situasjon. Bonden har funnet et av dyrene sine dødt og skal nå bestille henting av dyret. Hver dag kjører Daka rundt i landet for å hente – og jo før de blir hentet, desto bedre. Dette sikrer nemlig en rask og fleksibel inntransport av råvarene og hever dermed kvaliteten på de ferdige produktene. 

Tidligere måtte bøndene bruke et tregt talesystem eller et web-grensesnitt som bare fungerte på datamaskinen på kontoret.

Vertica ble derfor bedt om å utvikle en enkel app for bestilling av henting av døde dyr fra dansk landbruk og dyrehold. Målet var enklere bestilling, bedre kundeservice og redusert "time to market".

66 %

Android

33 %

iOS

Garanti om brukervennlighet

Kravet var utvetydig at appen skulle oppfattes som brukervennlig av bøndene. Daka og Vertica har derfor utviklet appen i nært samarbeid med faktiske brukerne – bøndene.

Dakas brukere er fordelt på begge plattformer. Appen er derfor utviklet til å fungere med henholdsvis Android og iOS. Statistikk fra andre brukere i landbruket ga følgende indikasjoner før utviklingen ble igangsatt.

Tallene til venstre er for den faktiske bruken av appen i dag.

Med en klikkbar prototype kan man teste flyten uten at selve kodingen er påbegynt. Man får dermed brukernes umiddelbare respons.

Tidlig brukertesting og intervjuer

Vertica besøkte tidlig i prosjektet en rekke bønder rundt om i landet, for å intervjue dem om deres bruk av Daka, deres behov og ønsker for appen, og for å teste en tidlig prototype. 

Prototypen fikk en positiv mottakelse, og tilbakemeldingene lå til grunn for det videre arbeidet videre med funksjoner, design og teknologi.

Ytterligere brukerverifisering

Etter besøkene hos bøndene ble prototypen forbedret ytterligere og testet på den store landbruksmessen AgroMek. De besøkende ved Dakas stand ble invitert til å teste prototypen. 

Entusiasmen var stor, og Vertica kunne deretter starte kodingen av appen.

Fem brukervennlighetspunkter

  1. Bøndene trenger bare å logge inn én gang. Appen husker opplysningene helt til de aktivt logger ut.

  2. Appen fungerer selv om bonden står i en låve der det er dårlig forbindelse. Ordren vil nemlig bli sendt så snart forbindelsen gjenopprettes.

  3. Bønder som har bare har én besetning, lander direkte på bestillingssiden. To klikk så har de bestilt hentingen.

  4. Appen skalerer til alle typer brukere. Det betyr at bønder som har mange besetninger, alltid vil få opp en side der besetningene de bruker oftest, ligger øverst i listen. Bønder som har bare har én besetning, får selvfølgelig ikke vist denne siden.

  5. Det er sjelden nødvendig for bøndene å angi øremerke, men det er lett hvis det blir nødvendig. Et talltastatur vises, og appen stiller opp nulltall automatisk etter behov.

2000

Aktive brukere de siste 30 dagene

Brukerne anerkjenner appens brukervennlighet i App Store. De gode rangeringene bekrefter at brukerne er fornøyde.

Allerede få måneder etter lansering hadde appen 2000 aktive brukere. Og tallet øker stadig. 

Samarbeidet med Vertica har vært veldig bra, og vi har nådd målet vårt med en super app som kundene virkelig setter pris på. Gjennom hele prosjektet har vi hatt fokus på brukervennlighet og rask bestilling. Verticas medarbeidere har jobbet målrettet og effektivt. Hos Daka Danmark ser vi frem til vårt videre samarbeid med Vertica.

Rikke Klitgaard Friis

Prosjektansvarlig hos Daka

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, kan du bare sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.