Verdifull innsikt i data og brukeratferd 

← Tilbake til cases

Skagenfood online-markedsføring

Nordjyske Skagenfood har siden 2001 sørget for at danske familier kan få sesongens fisk levert hjem på døren. Visjonen er å levere gode matopplevelser med ferske råvarer, og Skagenfood er med sitt abonnementsbaserte salg av matkasser i stor vekst.


Skagenfood har daglig mange besøkende på nettstedet deres, men virksomheten manglet innsikt i dataene og hadde ingen oversikt over hvor mange av besøkene som kom fra henholdsvis nye og eksisterende kunder. Skagenfoods markedsføringsaktiviteter var derfor ikke målrettet og effektive nok.   

Skagenfood var nødt til å legge mer vekt på online-markedsføring, og gjennom webanalyse har Vertica bidratt til å skaffe innsikt i og oversikt over Skagenfoods data og kundegrupper. Det har ført til at Skagenfood har fått en mye bedre oversikt over deres online-virksomhet og kan nå styre sine midler mot de rette ressursene. 

Verticas online-markedsføringskonsulent har hjulpet oss med å få oversikt over kundegruppene våre. Dette har gitt oss en langt bedre forståelse for potensialet som ligger i dataene våre, og som vi kan bruke – og vi har fått praktiske verktøy som vi lett kan arbeide videre med.

Peter Bagge-Nielsen

Medeier

Verdifull innsikt i kundegrupper og brukeratferd

Vertica har hatt ansvaret for å hjelpe Skagenfood med å definere hvilke besøk og segmenter som gir mest verdi for selskapet. Basert på denne kunnskapen har Vertica identifisert hvordan Skagenfood best bruker denne informasjonen og innsikten.

Skagenfood har først fått kartlagt en segmentering av transaksjoner på nettstedet deres og har fått en oversikt over andelen nye og eksisterende kunder, som tidligere har vært en utfordring å skille fra hverandre. Kartleggingen av segmentene har ført til at Skagenfood har skapt transparens gjennom AdWords og kan målrette deres online-markedsføring i langt større grad enn tidligere og dermed sikre relevans for kundene deres. Samtidig har kartleggingen gitt Skagenfood verdifull innsikt i kundegruppenes brukeratferd på nettstedet. Dette betyr at Skagenfood nå i langt større grad kjenner kundenes atferd. 

Se også hvordan vi kan styrke virksomheten deres via online optimalisering.

Effektive remarketing-kampanjer for trafikkilder

Med det nye fokuset på online-markedsføring og den nye innsikten i Skagenfoods kundegrupper har det vært mulig for Skagenfood å optimalisere deres trafikkilder på nettstedet og kjøre målrettede remarketing-kampanjer til et bestemt segment.
Dette har betydd at Skagenfood kan profittere på det uutnyttede potensialet som ligger i kunder som viser kjøpsorientert atferd, men som ikke kjøper.

Oversikt over nøkkeltall i dashbord

En vesentlig faktor for Skagenfood var å skape bedre oversikt over egne data. Vertica bruker verktøyet Klipfolio og har etablert et felles dashbord med sporing av Skagenfoods viktigste nøkkeltall. Dette betyr at Skagenfood alltid kan følge med på egne data og se om fastsatte mål nås. Det gir Skagenfood tid og ro til å sette inn fokus der det er hensiktsmessig, mens Vertica sørger for å konvertere dataene til anvendbar kunnskap for Skagenfood.

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, kan du bare sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.