PIM

Som e-handler i en global verden må man i dag forholde seg til helt nye utfordringer. Kundene har høyere forventninger enn noen gang før, og konkurransen om kundene er knallhard. Derfor må dere tilby kundene en godt tilrettelagt uniform brukeropplevelse og på best mulig måte gjøre dem i stand til å ta en kjøpsbeslutning i akkurat deres nettbutikk. Og kjernen i dette er produktdata.


Få styr på data

Prisen for ikke å ha orden på sine produktdata er høy. For konsekvensen er tapte inntekter. I verste fall kan det hende at potensielle kunder ikke finner produktene deres verken i søkemotorer eller i nettbutikken. Og hvis de finner produktet, er det kanskje ikke tilstrekkelig informasjon om produktet til at kunden vil kjøpe det. Deres viktigste oppgave er å møte kundenes forventninger og imøtekomme forespørsler fra dem.

For å vinne kundenes gunst må dere fortelle den retten historien om produktene og sørge for at den samme informasjonen kommer ut i alle kanaler, markeder og språk. Alt dette krever at dere har kontroll på deres produktdata.

Å holde styr på data betyr at dere vet hvor dataene er, hvem som oppretter og oppdaterer data, og hvordan data sendes fra ett system til et annet. Hvis dere handler internasjonalt, er det også viktig å ha kontroll på oversettelsene av dataene, slik at kundene kan finne produkter og få riktig informasjon.

Løsningen er PIM

Behovet deres er å sikre datakvaliteten, skape en ensartet brukeropplevelse for kundene i alle kanaler og ha enkel prosess for å laste inn data fra flere kilder. Ofte tar det også lang tid fra dere har et produkt klart til produktdataene er klare og produktet kan bli lagt ut for salg.

For å redusere "time to market" og sikre datakvalitet og gode kundeopplevelser trenger dere ett sentralt, pålitelig og kontrollert sted der dere kan samle data om produktene. Dette krever et verktøy der brukerne enkelt kan arbeide med data og der databehandlingen er effektiv og feilfri. Samtidig må det være enkelt å sende data ut i forskjellige kanaler, som til nettbutikk, apper og kataloger på en kontrollert måte.

Løsningen er et PIM-system. PIM står for Product Information Management, og dette er en forutsetning når dere skal skaffe dere oversikt over alle data og redusere "time to market" for produktene deres.

Når trenger dere PIM?

Dere vil oppleve store fordeler fra å implementere et PIM-system hvis dere har noen av disse utfordringene:

 • Problemer med å sikre datakvalitet
 • Problemer med å holde orden på data
 • Problemer med å få data raskt nok ut til forskjellige kanaler
 • Ikke nok data
 • Mangel på verktøy
 • Kompleks kategorisering
 • Virksomhet på mange markeder og språk
 • En kompleks organisasjon med mange interessenter
 • Problemer med å få data til å opptre på samme måte i ulike kanaler
 • For lang "time to market" på produktene

Verdien av PIM

Ved å innføre et PIM-system får dere:

 • Ett sted å jobbe med produktdata på
 • Mer ensartede data
 • Et kraftigere verktøy for håndtering av produktdata
 • Potensielt større omsetning
 • En del av grunnlaget for en strategi for ensartede brukeropplevelser

Vi gir dere råd om hvordan dere får mest mulig ut av arbeidet med PIM-løsninger og hjelper dere med å implementere et PIM-system. Samtidig utarbeider vi en plan for hvordan dere best kan håndtere produktdata i fremtiden, og hvordan dataene skal se ut.

Steinar H. Nygaard

Adm. Direktør

PIM forenkler prosessen

PIM kan være mye mer enn bare et system for datahåndtering. Når dere har implementert systemet, er neste skritt å undersøke prosessene i arbeidet med produktdata. Det vil si: Hvem gjør hva – når og hvordan? 

Når dere innfører PIM, bør dere ha en plan og en bestemt flyt for datahåndtering som tar hensyn til organisasjon, eierskap og selve prosessen med databehandling, herunder oppfølging. Derfor har vi jobbet med deres fokus på å skaffe oversikt over og optimalisere denne prosessen.

I noen PIM-systemer er det for eksempel mulig å støtte disse prosessene digitalt ved blant annet å sette regler for utfyllende beskrivelser av produkter med hensyn til når et produkt er klart til å føres ut til hvilke kanaler.

Videre kan dere sette opp regler for hvem som skal bearbeide data og når, slik at systemet kan sende disse personene en automatisk påminnelse. På denne måten hjelper systemet dere med å bearbeide og overføre data så raskt og smidig som mulig. Dette sikrer at dere kommer raskt i mål og får kortest mulig "time to market".

Med PIM blir det rett og slett enklere for dere å legge planer for tilførselen av produktdata, databerikelse og den påfølgende distribusjonen av data. Og dere får orden på hvordan dere skal følge opp, måle og sikre data.

Kom godt i gang med PIM

Når vi skal hjelpe dere med å innføre et PIM-system, begynner vi med å skaffe oss en forståelse for og kartlegge virksomheten, produktportefølje, markeder, kunder og kanaler – og sammenhengen mellom dem. Det neste trinnet er å sette opp et system som kan håndtere data og integrere dem inn og ut av systemet.

I denne prosessen skal vi:

 • Kartlegge data i deres ulike kildesystemer
 • Få dataene til å møtes og bli mer ensartede
 • Kartlegge hva brukerne forventer i ulike kanaler
 • Modellere data i PIM-systemet, slik at produkter kan opprettes, redigeres, berikes osv.
 • Avklare prosessen for arbeidet med produktdata (hvem gjør hva og når)
 • Lage en løsning som får data ut fra kildene og inn i det nye PIM-system, og videre fra PIM-systemet inn i ulike kanaler

Hva er resultatet?

Vi har jobbet med e-handel i 15 år og kjenner godt til utfordringene dere som e-handelsaktør kan ha med produktdataene deres. Og vi kan gjøre dere i stand til å jobbe med data på en kvalifisert og effektiv måte.

Vi gir dere råd om hvordan dere får mest mulig ut av arbeidet med PIM-løsninger og hjelper dere med å implementere et PIM-system. Samtidig utarbeider vi en plan for hvordan dere best kan håndtere produktdata i fremtiden, og hvordan dataene skal se ut.

Resultatet er at PIM-løsningen gir dere bedre kontroll over data, og samtidig bedre kontroll over organisering og prosesser for arbeidet med produktdata. Dette styrker i sin tur deres konkurransekraft i kampen om kundene.

Vi har erfaring med flere ulike plattformer, herunder PIM fra Perfion og PIM fra inRiver. PIM-plattformene gir hver sine ulike muligheter, så det er viktig å finne den plattformen som passer best til deres løsning.

Vertica står bak mange sterke e-handelsløsninger, og vi har lang erfaring med de ulike plattformene. Derfor er vi også i stand til å gi råd om hvilken plattform som passer til akkurat deres behov. 

Klikk på de ulike plattformene nedenfor for å lese mer:

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, kan du bare sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.