Prosess og integrasjon

Hvis dere skal ha optimalt utbytte av virksomheten, må de underliggende prosessene være optimale. Dette vil i de fleste tilfeller bety at prosessene skal digitaliseres og ideelt sett også automatiseres.


Effektivisering

Effektiviseringen gjelder både prosessene i virksomheten og utad overfor kunder og partnere. Dette er for eksempel følgende prosesser:

 • Interne prosesser for ansatte og lønn, regnskap, fakturering og betalinger
 • Stamdata, produktdata og kvalitetssikring samt rapportering
 • Innkjøp og håndtering av leverandører
 • Kunder, salg og ordre, avtaler og priser
 • Lager og logistikk, plukking, pakking og forsendelse, håndtering av transportører og eksterne lagre

Fordelene med digitalisering

Det er betydelige forretningsmessige fordeler å hente ved å digitalisere virksomheten.

 • Dere får ensartede prosesser og sikrer at prosessene flyter sikkert og med langt færre feil
 • Prosessene vil kunne gjennomføres mye raskere, slik at dere oppnår en kortere "time to market" og en generelt mer dynamisk virksomhet
 • Digitalisering gir effektivisering, og det gir dere overskudd til å fokusere på å utvikle virksomheten

Automatisering

Har dere utfordringer med prosesser som er for langsomme? Forskjellige? Med hyppige feil? Eller kan prosessene deres rett og slett ikke oppfylle virksomhetens behov? Kanskje vil dere bare ha bedre oversikt. Automatiserte prosesser kan være løsningen.

Automatisering kan skje på flere måter. Vi kan justere deres eksisterende IT-løsninger slik at de oppfyller behovene deres bedre, eller implementere et nytt system som kan understøtte prosessene, for eksempel i en e-handelsplattform eller et PIM-system. Tenker dere bredere, kan en plattform som Microsoft BizTalk understøtte og utføre prosesser på tvers av virksomheten og systemer – inkludert oppfølging og rapportering.

Automatiseringen av prosesser er alltid basert på en forståelse av virksomheten dere driver. Vi begynner å skaffe oss en grundig oversikt over hvordan virksomheten henger sammen, og hvorfor deres nåværende prosesser kjøres som de gjør. Samtidig identifiserer vi hvor IT-systemer og data allerede er involvert, og hvordan dette fungerer.

Det neste trinnet er å vurdere hvordan vi kan understøtte og optimalisere prosessene. Målet er å sikre dere oversikt over prosessene, samtidig med at vi standardiserer og optimaliserer dem. Det er mye å hente ved automatisering. Resultatet er effektivisering og bedre oversikt.

Vi integrerer oppsettet med deres eksisterende IT-systemer og sikrer en velfungerende og automatisert handelsflyt.

Integrasjon

Som virksomhet har dere sannsynligvis et komplekst landskap av prosesser som går på tvers av flere systemer. Derfor er integrasjon en nødvendighet for å kunne automatisere prosesser og optimalisere virksomheten. Vertica har lang erfaring med å integrere systemer og virksomheter på en måte som understøtter og optimaliserer prosesser.

Vårt tekniske utgangspunkt for mye av integrasjonsarbeidet er plattformen Microsoft BizTalk, som du kan lese mer om her. Vi ser imidlertid stadig oftere på løsningene Microsoft leverer gjennom deres skybaserte plattform Azure.

Med utgangspunkt i vår forretningsforståelse og tekniske kompetanse begynner vi med å kartlegge eksisterende prosesser og systemer og identifisere optimaliseringsmuligheter. På bakgrunn av dette skaper vi en løsning som trekker data inn og ut av de ulike systemene, slik at prosessene flyter optimalt.

Verdien av integrasjon

Med en godt gjennomført integrasjon kan dere knytte tettere bånd til kundene og bli en mer verdifull og effektiv samarbeidspartner. Dere får løst utfordringene med å sende og motta data, og dere får også en god oversikt over deres integrasjoner mellom mange forskjellige systemer. I tillegg får dere gjort prosessene ensartede, med færre feil.

Kort sagt får dere optimalisert og strømlinjeformet prosessene deres. Det legger til rette for at dere kan utvikle forretningen med flere og større kunder og flere handler. Vertica kan tilby dere Danmarks mest erfarne integrasjonsspesialister, som kan engasjeres på konsulentbasis.

Vi har en svært høy stabilitet i vår datahåndtering. Jeg mener at 30 prosent av æren for den positive situasjonen skyldes bruk av nyere maskinvare og programvare. De resterende 70 prosentene tilskriver jeg Verticas konsulenter. De har rettet problemer og optimalisert BizTalk-løsningen vår, slik at vi har den nødvendige kapasitet og pålitelighet som er så forretningskritisk for oss.

André Peter Bach,

BizTalk-ansvarlig hos Banedanmark

MDM – Master Data Management

Som virksomhet er det avgjørende at dere har kontroll på dataene deres. De danner grunnlaget for forretningsvirksomheten og beslutninger, og må derfor være pålitelige. Når prosesser går på tvers av flere systemer, kan det lett gi utfordringer. Dette gjelder for eksempel hvis dataene vedlikeholdes flere ulike steder.
Derfor er det avgjørende å få kontroll på:

 • Hvor data oppstår og vedlikeholdes
 • Hvem i virksomheten som har hvilke rettigheter mht. dataene
 • Ensarting og rensing av data i ulike systemer og av ulike ansatte
 • Distribusjon av data til systemer slik at de ansatte har tilgang til riktige data

Utbyttet fra Master Data Management

MDM handler grunnleggende sett om å få kontroll på data og informasjon i virksomheten.

En forutsetning er at dataene trekkes ut fra en rekke systemer og kommuniseres videre til andre systemer på riktig måte, og at dataflyten blir sikker, effektiv og optimal. Dette er kjernen i god forretningsdrift – også online.

Resultatet er nøyaktige og oppdaterte beslutningsgrunnlag, troverdig informasjon til kunder, en raskere og sikrere forretningsgang og en mer dynamisk og tilpasningsklar virksomhet.

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, kan du bare sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.