Unified commerce

Det sentrale i fremtidens handel er at dere som virksomhet er i stand til å møte kundene på samme måte ved alle berøringspunkter og skape verdi for kunden ved å være relevante og personlige. Nøkkelordene her er "omnichannel" og "unified commerce".


Hva vil kundene ha?

Mer enn noen gang før er virksomhetene nødt til å sette kundenes forventninger i sentrum. Dagens og morgendagens kunder forventer å bli møtt på en personlig og intelligent måte – vi må med andre ord vite hva de vil ha, og hva de trenger.

Vi må kunne oppdage hvor vi kan gjøre mer for kunden, optimalisere ytterligere internt og skape større verdier i samspillet.

Dette krever at vi forstår kundens reise mellom våre berøringspunkter, og at vi er i stand til å samle inn og bruke data underveis. Vi må kunne se sammenhenger i virksomheten hele veien fra innkjøp av en vare via markedsføring og salg, lagerstyring, plukking og forsendelse og frem til endelig fakturering.

Vi identifiserer hvilke digitale muligheter dere har ved de ulike berøringspunktene, for å støtte og utvikle virksomheten deres.

Omnichannel og Unified Commerce

Vi har i lengre tid omtalt det ovenstående som "omnichannel", altså at dere som virksomhet er i stand til å møte kunden personlig og konsekvent på tvers av alle plattformer, og at dere kan gjenkjenne kunden og fortsette en dialog på en god måte, selv om kunden for eksempel bytter enhet underveis. 

Unified Commerce tar omnichannel et skritt videre. Her skal dere ikke bare kommunisere det samme til kunden på alle plattformer. Her skal kunden også kunne gjøre det samme på alle plattformer. 

For å kunne møte kundenes forventninger i fremtiden må dere som virksomhet være digitalisert til en slik grad at kundene har alle tjenester tilgjengelig, uavhengig av hvor de kommer i kontakt med dere. 

Det betyr at dere må møte kundene på en helhetlig måte og ha en løsning som er i stand til å understøtte så mange av deres berøringspunkter som mulig, slik at forskjellene mellom dem viskes ut. Målet er at kundene opplever en sammenhengende kundereise og dialog med dere. Dere må fremstå som én enhetlig merkevare. Og tjenestene deres må henge sammen som én samlet forretning.

Vi hjelper dere med å utarbeide et veikart for hvor og når ulike tiltak skaper verdi, slik at dere gradvis kommer nærmere målet om å møte kundene på en ensartet, personlig og profesjonell måte med alle tjenester tilgjengelig på tvers av plattformer og enheter.

Steinar H. Nygaard

Adm. Direktør

Gi kundene fritt valg fra alle hyller

Det må være raskt og praktisk for kundene å bla gjennom, kjøpe eller returnere varer hos dere – ellers går de andre steder og handler.

Fra et system- og dataperspektiv må vi bygge løsninger med dette for øyet. Løsninger som gjør oss i stand til å tenke og handle sammenhengende. Løsninger som allerede fra starten er beregnet for å fungere i en større sammenheng.

Oversikt, merkevareverdi og salg

Sammenhengen som er nødvendig for å kunne fortsette dialogen med kunden på tvers av plattformer, kan være vanskelig å skape. Det krever at man dropper å tenke "kanaler" og i stedet tenker én samlet forretning. Dere må kunne se det store bildet. Dette gjelder både for kundens interaksjon med dere og for den generelle virksomheten. Alt dette må vurderes fra både et prosessmessig, organisatorisk, systemmessig og datarelatert perspektiv. Målet er alltid å skape verdi – for kunden og for dere.

Unified Commerce" er fremtiden, og hvis dere ønsker å overleve som virksomhet, er dette den eneste farbare veien. Blant fordelene med Unified Commerce er først og fremst økt salg, og dernest bedre oversikt for dere som virksomhet, innsparinger gjennom effektivisering av systemer samt en sterkere merkevareidentitet.

Én samlet virksomhet

For å omstille virksomheten til Unified Commerce kreves en rekke organisatoriske og systemmessige endringer. Unified Commerce innebærer en sammensmelting av deres markedsvendte systemer (CMS, handel, e-postsystem, dialogverktøy og sosiale medier), stamdata og forretningssystemer (PIM og ERP), eventuelle trykte kanaler (kataloger) samt deres butikksystemer (POS og i butikk) og endelig eventuelle apper.

Dere må ha de nødvendige verktøy for å arbeide med data om kundene og deres atferd i løsningene, og dere må kunne oppdage trender og segmenter i sanntid, slik at dere kan reagere umiddelbart og dermed leve opp til kundenes forventninger om aktualitet og relevans. Unified Commerce-løsningen som helhet skal gjøre dere i stand til å jobbe med kundene både individuelt og segmentert – og også automatisert.

Systemer og plattformer

Å skape en god Unified Commerce-løsning handler om å knytte en rekke systemer og prosesser sammen. I dag finnes det ikke noen dedikert Unified Commerce-plattform som system. I stedet er det snakk om en rekke logiske funksjonsområder man skal tenke på.   

 

Vi gir dere råd med det for øyet at dere skal stå igjen med så få systemer som mulig. Målet er at vi sammen bygger en så enkel og sammenhengende plattform som mulig, en plattform som gjør dere i stand til å møte kundenes forventninger både nå og i fremtiden. 

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, må du gjerne sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har over 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.