UX og design

En digital plattform bør utformes slik at det både ser bra ut og fremmer virksomheten. Derfor har vi alltid et sterkt fokus på konvertering når vi gir råd om brukervennlighet og design. Ved å sette oss inn i kundenes atferd og behov samt konvensjoner i bransjen sikrer vi at deres nettbutikk eller app konverterer optimalt.


Brukeropplevelse og design

Brukeropplevelse handler om å utnytte kunnskap om brukeratferd til å styrke sin online-virksomhet. UX-konsulenten er på mange måter kjøpmannens forlengede arm. Han identifiserer forførende øyeblikk der det er muligheter for oppsalg eller kryssalg, og vet hvordan kundene bør styres gjennom en kjøpsprosess.

UX er også en metode for å minimere risiko i deres digitale prosjekter, siden dere sikrer at den nye nettbutikken eller appen faktisk lever opp til deres behov og forventninger. Det er dyrt å designe noe som ikke fungerer etter hensikten. Oftest skjer dette fordi kravene til nettbutikken ble for løst definert eller på grunn av mangelfull kommunikasjon mellom kunden, brukere og designere.

Våre tjenester

  • Analyse
  • Avklaringsfase
  • Konkurrentanalyse / konvensjonsidentifikasjon
  • Brukerundersøkelser / online-spørreskjemaer
  • Tenke-høyt-tester / brukervennlighetstester
  • Split-tester / konverteringsoptimalisering
  • Heuristisk evaluering / ekspertgjennomgang
  • Kategoristrukturering / kortsortering
  • "Wireframing" / Interaksjonsdesign
  • Grafisk design

Ved å analysere, intervjue og teste kan vi minimere risikoen for at dere må gjøre grunnleggende endringer i produktet etter at det går "live". Deres nye nettbutikk eller app bør utformes slik at den er enkel å bruke og oppfyller forventningene fra kundene samtidig som den samsvarer med deres forretningsmessige krav. Uansett om målet deres er flere besøkende eller større ordre, er brukervennlighet og design gode virkemidler for å nå målet

Optimalisering av deres online-virksomhet

For oss handler brukeropplevelse og design om å optimalisere deres online-virksomhet. Takket være 15 års erfaring forstår vi deres virksomhet og kunder, og vi omsetter denne kunnskapen til en løsning og et design som er teknisk gjennomførbart, fint å se på, og som øker salget.

For oss er ytelse helt sentralt. Vi har alle nødvendige fagdisipliner under ett tak og jobber tett sammen for å sikre at så vel brukervennlighetseksperter som grafiske designere og tekniske utviklere kan støtte løsningen. Vi tar beslutninger basert på kunnskap om brukeratferd, men vi lar ikke brukerne diktere resultatet. Det er vi som vurderer hvor de besøkende kan påvirkes, hvor det er barrierer, for eksempel ved betaling, og hvordan designet bør lages slik at vi kan lede kundene i ønsket retning.

Hva er et godt design for oss?

Vi designer med rot i virkeligheten. Våre designere vet hva som er gjennomførbart teknisk sett. De vet også hva som er god forretningsdrift. Og de kan omsette visjonen deres til en løsning som selger.

For oss er et godt design rent og enkelt. Det må appellere til følelsene og gi brukeren den lille ekstra opplevelsen som kan føre til bedre konvertering. Og så er det viktig at estetikken aldri trumfer forretningen. Derfor skiller vi mellom når vi trenger å fokusere knallhardt på funksjonalitet, og når det er rom for mer estetiske virkemidler. Samtidig tar vi hensyn til praktiske aspekter som fotokvalitet, tekstlengder og ressurser. Designet vårt skal nemlig ikke skape hindringer lengre ned i veien. 

Når vi designer, går vi ned til den minste detalj. Ved å sørge for det visuelle, legge inn små animasjoner og designe finesser i brukergrensesnittet skaper vi en pen, men samtidig funksjonell brukeropplevelse for kundene deres.

Ved å involvere spesialister i arbeidet med brukeropplevelsen ved lansering eller redesign av en online-løsning sikrer dere at dere bygger den riktige løsningen allerede på første forsøk. Fordi vi har satt oss inn i brukernes atferd, behov og bransjekonvensjoner, kan dere være tryggere på å lykkes.

Steinar H. Nygaard

Adm. Direktør

Fra visjon via gjennomføring til optimalisering

En av våre styrker er strategisk rådgivning, slik at dere får satt visjonen deres ut i livet på riktig måte. Gjennom analyser og intervjuer avklarer vi hva kundene faktisk ønsker, og tester det før lansering.

Når nettbutikken eller appen så er lansert, handler det om løpende optimalisering. Dette gjør vi ved å holde øye med kundenes atferd, slik at vi kan justere og optimalisere plattformen ut fra faktiske endringer i kundeadferd. En enkel endring på en underside kan kanskje øke konverteringsgraden med 5 % – og dette merkes på bunnlinjen.

Bedre overblikk med "wireframing"

Våre UX-konsulenter avdekker kundenes behov og omdanner visjonen deres til konkrete "wireframes". Det betyr også at det er lettere å bygge konsensus rundt beslutninger. Alle som er involvert i prosessen, kan nemlig forholde seg til hva som er avtalt, basert på "wireframes". 

"Wireframes" er håndgripelige, skaper oversikt og betyr at vi kan håndtere eventuelle fallgruver før vi kommer i gang med den tekniske gjennomføringen.

Design for mobile plattformer

Enten dere opererer innenfor B2C eller B2B, forventer kundene i stadig større grad at e-handelsløsningene deres kan nås fra smarttelefon og nettbrett. Ett alternativ er å mobiloptimalisere nettstedet, der målet er enkel navigasjon, god lesbarhet og fin layout, slik at kundene kan finne og kjøpe produktene de ønsker – også på små skjermer. Og dere trenger bare å vedlikeholde løsningen på ett sted, i stedet for å ha separate løsninger for ulike skjermstørrelser.

En annen mulighet er å utvikle en app der dere kan styrke kundenes lojalitet, tilby bedre kundeservice og få tilgang til viktige data om kundenes atferd. Både i B2C og B2B ønsker kundene muligheten til å legge inn ordre, se fakturaer eller søke etter informasjon mens de er på farten. Om det er nødvendig å utvikle en app, avhenger av det spesifikke behovet. For eksempel kan ting som responstid og offline-behov tale for utvikling av en app. Basert på kunnskap om kundenes atferd, kan vi gi dere råd om dere bør velge en nettbutikk eller en app.

Hva får dere?

Ved å involvere spesialister i arbeidet med brukeropplevelsen ved lansering eller redesign av en online-løsning sikrer dere at dere bygger den riktige løsningen allerede på første forsøk. Fordi vi har satt oss inn i brukernes atferd, behov og bransjekonvensjoner, kan dere være tryggere på å lykkes.

Det er mange måter å designe en butikk eller en app på. For oss handler det om å gjøre det komplekse enkelt. Vi hjelper dere med å avklare hvilke funksjoner som skal presenteres for kunden – og når – og sikrer at løsningen faktisk kommer til å generere salg.

Kontakt meg

Vil du vite mer om e-handel eller mobile løsninger, må du gjerne sende ​​meg en e-post eller ringe. Vi har over 15 års erfaring med e-handel og har interne forretningsrådgivere, designere og utviklere.